Aarhus Universitets segl

Publikationer

Et udvalg af aktuelle publikationer af projektets forskere

Christian Horst

Horst, C. (Red.) 2006: Interkulturel pædagogik: Flere kulturer, flere sprog - problem eller resurse? 7100 Vejle: Kroghs Forlag A/S. (2.redigerede udg).

Horst, C. 2007: Om brug, misbrug og ikke-brug af forskning i den samfundsmæssige dialog om modersmålsunder-visningen. (Fortolkningspositioner og den flerkulturelle virkelighed). Udkommer i Københavnerstudier i Tosprogethed. Københavns Universitet.

Horst, C. & Holmen, A. 2006: Bringing Multicultural Education Into the Mainstream in Denmark. Fra: Adams, L. D., Kirova, A. (Ed.) Global Migration and Education. Schools, Children, and Families. Lawrence Erlbaum Associates.

Horst, C. 2005: The Right to Mothertongue Education. I: Kiefer, S. og Sallamaa, K. (Eds.), European Identities in Mother Tongue Education (1. udgave, s. 10-35). Linz, Østrig.: Universitätsverlag, Rudolf Trauner.

Claus Haas

Haas, C. 2004: Demokratididaktik som fagdidaktisk og identitetspolitisk forskningsfelt. I: Schnack. K (red.), Didaktik på kryds og tværs. København, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Haas, C. 2004: Multikulturalismer: En problemudredning. (Multiculturalisms - sorting out a problem). I: Korsgaard, O. (red.), Medborgerskab, identitet og demokratisk dannelse. København, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Haas, C. 2004: (Mod) offentligheder som interkulturel demokratisk dannelse. Historie & samfundsfag, oktober, nr. 4.

Haas, C. 2005: Politik, nation og kristendomskundskab i det multireligiøse Danmark. Religionslæreren, årg. 101, nr. 2, side 8-10.

Haas, C. 2007: Medborgerskab som (ud)dannelsespolitik i det flerkulturelle Danmark. Kvan, nr. 77, årg. 27, side 32-46.

Haas, C. 2007: Medborgerskab, etnokrati og den (inter)kulturelle vending. Unge Pædagoger, nr. 3.

Haas, C. 2008: Citizenship education in Denmark: Re-inventing the nation and/or conducting multiculturalisms. London Review of Education, vol. 6, no. 1.

Haas, C. (forthcoming 2008): Europa som identitetspolitisk dannelse og interkulturelt medborgerskab (Europe as identity politics and intercultural citizenship). Nordisk Pædagogik.

Anne Holmen

Holmen, A. 2006: Klare mål i sprogpædagogikken. In Horst, C. (red.), Interkulturel pædagogik. Flere sprog - problem eller resource? Kroghs Forlag, 2. reviderede udgave, 199-219.

Holmen, A. 2006: Finding a Voice in a Second Language - a Matter of Language Learning or Intercultural Communuication? In Dahl Øyvind et al. (eds.), Bridges of Understanding. Perspective on Intercultural Communication. Oslo: Unipub.

Holmen, A. 2007: Findes der skoler, som er specielt gode for flersprogede elever? In Olofsson, M. (red.), Symposium 2006. Bedömning, flerspråkighet och lärande. Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk, HLSFörlag, 108-125.

Holmen, A. 2008: Sprog som nøglen til uddannelse og læring. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 8 (1), 20-25.

Holmen, A. 2008: Dansk som andetsprog i den flerkulturelle skole. Cursiv 2, Positioner i danskfagets didaktik. Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 59-76.

Bergthóra Kristiánsdóttir